Instrumentenfonds Gorinchem opgericht

De Stichting Instrumentenfonds Gorinchem is maandag 22 september 2014 opgericht.

De oprichtingsakte werd ondertekend door het bestuur bestaande uit Laurens Zwaan (voorzitter), Anne Duizer (secretaris en penningmeester) en Peter Bansberg (lid). Laurens Zwaan vertegenwoordigt in de stichting de muziekverenigingen, Peter de muziekdocenten en Anne het Fonds Ontwikkeling Wonen en Welzijn (FOWW). De stichting instrumentenfonds Gorinchem heeft als doel het verhuren van instrumenten om de amateurmuziekkunst en muziekeducatie in onze regio te bevorderen.

Nadat de muziekschool Toon ophield te bestaan ontstond de vraag op welke wijze het door de jaren heen opgebouwde bezit aan muziekinstrumenten van Toon het beste kon worden ingezet. Het FOWW nam de instrumenten over van het liquidatiebestuur van Toon en nam het initiatief om de instrumenten onder te brengen in een aparte stichting. De oprichting is voorbereid door een commissie bestaande uit Theo Bos, Koos de Jong, Laurens Zwaan, Anne Duizer en Peter Bansberg.

Bij de stichting kunnen muziekverenigingen en professionele muziekdocenten uit onze regio instrumenten huren. Vaak is het voor hen niet mogelijk om alle benodigde instrumenten in bezit te hebben. De stichting is er voor docenten en verenigingen uit de regio Gorinchem. Daaronder vallen de gemeenten: Gorinchem, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Alblasserdam, Molenwaard, Zederik, Leerdam, Lingewaal, Woudrichem en Werkendam.

Voor de stichting van start ging is een aantal instrumenten verkocht om tot een meer evenwichtig aanbod te komen. Van sommige instrumenten waren er meer dan er vraag naar was. De opbrengst van deze verkoop kwam ten goede aan de stichting. Op termijn kan de stichting andere instrumenten kopen waar juist weer een tekort aan is. De stichting zal bovendien de instrumenten onderhouden en als deze versleten zijn vervangen.