Het instrumentenfonds heeft een slagwerkkist samengesteld.
De totale ‘slagwerkkist’ bestaat uit 6 kunststof kratten met de volgende inhoud:

Inhoud slagwerkerskist
1 cabasa
6 shakers
3 schudeieren
2 soft shakers
1 guiro
2 paar claves
2 cowbells
1 shelleraam
6 klokkespelen
1 tamboerijn
2 agogo’s
1 beatring
6 basstaven
2 rototrom op standaard
bongo’s op standaard
1 metallofoon
1 xylofoon
1 paar bekkens